Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Głosowanie w trybie obiegowym po Zebraniu Ogólnym Członków Wspólnoty

24-04-2018
W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyło się zapowiadane wcześniej Zebranie Ogólne Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie.
Protokół z przebiegu zebrania dostępny jest dla zainteresowanych w Biurze Zarządu Wspólnoty, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Jednocześnie Zarząd informuje, że wobec faktu, iż w zebraniu wzięło udział jedynie 28 Członków Wspólnoty dysponujących łącznie 45,93% udziałów w nieruchomości wspólnej, na podstawie § 8 pkt 1 i 2 Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej, prowadzone jest obecnie zbieranie głosów w głosowaniu nad uchwałami Zebrania Ogólnego w trybie obiegowym. O zakończeniu i wynikach głosowania, Członkowie Wspólnoty zostaną powiadomieni w osobnym komunikacie.