Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zebranie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

13-03-2023
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza Członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 8.
Na zebraniu zostanie przedstawione sprawdozdanie finansowe za rok 2022 oraz plan prac remontowych na rok 2023. W związku z upływem czteroletniej kadencji, podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz Komisji Rewizyjnej. Informacje dotyczące zebrania, wraz z kartą do głosowania nad uchwałami Zebrania Ogólnego, zostały dostarczone Członkom Wspólnoty do skrzynek korespondencyjnych.