Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zebranie Ogólne Członków Wspólnoty w roku 2022

30-03-2022
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie zaprasza niniejszym na zebranie ogólne Właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 1700, w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie. 

Dokumenty sprawozdawcze zostały dostarczone do skrzynek korespondencyjnych Członków Wspólnoty. Zarząd uprzejmie prosi o zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną i przedłużające się obostrzenia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, właścicieli lokali zachęcamy do głosowania przez oddanie głosu na załączonej karcie do głosowania. Kartę, dołączoną na końcu zestawu dokumentów, po wypełnieniu, należy doręczyć do biura ochrony na podwórzu budynku, do biura Zarządu w godzinach jego pracy, do administracji budynku, lub zeskanować i przesłać na adres elektroniczny konstytucji6@maior.com.pl . Głos oddany w ten sposób będzie uznawany za ważny na równi z oddanym osobiście na zebraniu.