Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zebranie Ogólne Członków Wspólnoty za lata 2019-2021

16-11-2021
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie zaprasza niniejszym na zebranie ogólne Właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1700, w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie.
Dokumenty sprawozdawcze (porządek dzienny zebrania, sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od ostatniego zebrania ogólnego, projekty uchwał ogółu Właścicieli lokali należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie) zostały doręczone do skrzynek koresponcncyjnych lokaotów w czwartek 11 listopada br. Zarząd uprzejmie prosi o zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną i przedłużające się obostrzenia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, właścicieli zachęcamy do głosowania przez oddanie głosu na załączonej karcie do głosowania. Kartę, dołączoną na końcu niniejszego zestawu dokumentów, po wypełnieniu, należy – opcjonalnie – doręczyć do biura Zarządu w godzinach jego pracy, do administracji budynku, do biura ochrony na podwórzu budynku lub zeskanować i przesłać na adres elektroniczny Wspólnoty. Głos oddany w ten sposób będzie uznawany za ważny na równi z oddanym osobiście na zebraniu.

Osoby zainteresowane osobistym udziałem w zebraniu proszone są o uczestnictwo w zebraniu z użyciem maseczki ochronnej i przestrzeganie dystansu społecznego.