Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Kontrola demontażu anten satelitarnych z elewacji budynku

10-08-2021
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13 urząd Mazowieckiego Konserwatora Zabytków przeprowadzi kontrolę demontażu przewodów i anten telewizji satelitarnej z elewacji budynku. 
Mieszkańcy zostali zawiadomieni o konieczności demontażu specjalnym komunikatem z dnia 26 stycznia 2021 r.

W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli urzędu Konserwatora nie usunięcia z elewacji budynku ww. przedmiotów, usunięcia ich dokona Wspólnota Mieszkaniowa na koszt właściciela lokalu. Zgodnie z art. 107 e. ust. 1 ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami: Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej  w wysokości od 500 do 50 000 zł.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku nie usunięcia z elewacji budynku ww. przedmiotów w wyznaczonym terminie, usunięcia ich dokona Wspólnota Mieszkaniowa na koszt właściciela lokalu.

Zgodnie z art. 107 e. ust. 1 ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami: „Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej  w wysokości od 500 do 50 000 zł”.

Prosimy o zastosowanie się do zaleceń.

Administracja i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej