Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Remont dźwigu osobowego na klatce IV

23-12-2020
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie informuje niniejszym, że począwszy od dnia 11 stycznia przez okres ok. 5÷6 tygodni nastąpi wyłączenie dźwigu osobowego w klace IV budynku. W tym czasie będzie przeprowadzony remont generalny dźwigu, wiążący się z wymianą wszystkich mechanizmów oraz kabiny windy na nowoczesną, zamykaną automatycznie. 

Konieczność wymiany dźwigu wynika z ekspertyzy Urzędu Dozoru Technicznego, według ustaleń której stan zużycia mechanizmów dźwigowych na klatce IV jest na tyle duży, że mogłyby one nie zostać dopuszczone do dalszej eksploatacji w roku 2021. Remont instalacji dźwigowej przyczyni się przy tym do zniwelowania częstych uciążliwości wywołanych okresowym unieruchamianiem windy z powodu awarii, czy nie domykania drzwi przez użytkowników; tak jak problemy te praktycznie ustały na klatkach II i III budynku po wymianie dźwigów.

Z uwagi na to, że wykonanie na czas remontu przejść do sąsiednich klatek schodowych nie jest możliwe ze względów technicznych, Zarząd zaleca Mieszkańcom klatki IV odpowiednie przygotowanie się na czas wyłączenia windy – przełożenie planowanych remontów, nabywania mebli i ciężkiego sprzętu AGD, zgromadzenie zapasów artykułów konsumpcyjnych etc. Biuro Zarządu w razie potrzeby służyć będzie pomocą osobom niesprawnym ruchowo w załatwianiu istotnych spraw wymagających opuszczania budynku.