Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Obowiązki wynikające z zagrożenia epidemiologicznego

09-10-2020
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ogłoszeniem tzw. strefy żółtej w przestrzeni publicznej (w tym również w budynkach użytkowych i w częściach wspólnych budynków mieszkalnych), począwszy od dn. 10 października 2020 r., Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie informuje o konieczności przestrzegania wynikajacych z tego obowiązków sanitarnych.
W szczególności dotyczy to obowiązku:

− KORZYSTANIA W WINDACH I W INNYCH CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU Z MASECZEK OCHRONNYCH LUB PRZYŁBIC,

− JAZDY W KABINACH DŹWIGOWYCH POJEDYNCZO I OCZEKIWANIA NA WOLNĄ WINDĘ W KOLEJNOŚCI, Z ZACHOWANIEM DYSTANSU MINIMUM 1,5 m MIĘDZY OSOBAMI,

− DEZYNFEKCJI RĄK PRZED I PO KORZYSTANIU Z KLAMEK, PORĘCZY, PRZYCISKÓW WIND ETC. (dozowniki z płynami odkażającymi zostaną umieszczone na parterach klatek schodowych w najbliższych dniach).

Jednocześnie przypominamy, iż nie przestrzeganie powyższych zasad, w przypadku kontroli straży miejskiej lub policji spowoduje nałożenie kary pieniężnej w postaci mandatu w wysokości 500 zł, bądź kary grzywny orzekanej przez służby sanitarne lub sąd.

Zarząd prosi o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa co z oczywistych powodów leży w naszym wspólnym interesie.