Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Czasowe wyłączenie i wymiana dźwigu osobowego na klatce III

20-09-2020
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie przypomina, że zgodnie z komunikatem doręczonym Mieszkańcom w dn. 25 sierpnia br., począwszy od dnia 21 września aż do końca miesiąca października 2020 r. nastąpi wyłączenie dźwigu osobowego w klace III budynku. 

W tym czasie będzie przeprowadzony remont generalny dźwigu, wiążący się z wymianą wszystkich mechanizmów oraz kabiny windy na nowoczesną, zamykaną automatycznie. Konieczność wymiany dźwigu wynika z ekspertyzy Urzędu Dozoru Technicznego, według ustaleń której stan zużycia mechanizmów dźwigowych na klatkach III i IV jest na tyle duży, że mogłyby one nie zostać dopuszczone do dalszej eksploatacji w roku 2021. Remont instalacji dźwigowej przyczyni się przy tym do zniwelowania częstych uciążliwości wywołanych okresowym unieruchamianiem windy z powodu awarii, czy nie domykania drzwi przez użytkowników; tak jak problemy te praktycznie ustały na klatce II budynku, po dokonaniu wymiany dźwigu w 2018 r.

Z uwagi na to, że wykonanie na czas remontu przejść do sąsiednich klatek schodowych nie jest możliwe ze względów technicznych, Zarząd zaleca Mieszkańcom klatki III odpowiednie przygotowanie się na czas ok. 6 tygodni, kiedy to winda będzie nieczynna – przełożenie planowanych remontów, nabywania mebli i ciężkiego sprzętu AGD, zgromadzenie zapasów artykułów konsumpcyjnych etc. Biuro Zarządu w razie potrzeby służyć będzie pomocą osobom niesprawnym ruchowo w załatwianiu istotnych spraw wymagających opuszczania budynku.