Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Przesunięcie terminu Zebrania Ogólnego Członków Wspólnoty Mieszkaniowej

17-03-2020
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzję o przesunięciu terminu dorocznego zebrania ogólnego poza pierwotnie planowany termin 31 marca br.
Decyzja ta zgodna jest z opublikowanym w dniu 13 marca br. stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, które w obecnych warunkach zaleciło większym wspólnotom mieszkaniowym przesunięcie terminów zebrań dorocznych poza termin ustawowy. Ministerstwo oświadczyło zarazem, że nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami wobec wspólnot ani ich zarządców i nie będzie skutkowało nieważnością uchwał podjętych w czasie zebrań.

O nowym terminie Zebrania Ogólnego, Członkowie Wspólnoty zostaną powiadomieni osobnym komunikatem; tak szybko, jak będzie to wykonalne.