Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Głosowanie obiegowe w sprawie Uchwały nr 7/2019 Członków Wspólnoty Mieszkaniowej

11-06-2019
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
Plac Konstytucji 6 w Warszawie informuje niniejszym, że w dniach od 10 do 15 czerwca 2019 r. odbędzie się obiegowe zbieranie głosów nad Uchwałą nr 7/2019, w związku z otrzymaniem przez Wspólnotę dotacji od m.st. Warszawy na dopfinansowanie remontu elewacji wschodniej budynku.

W dniu 30 maja br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o przyznaniu Wspólnocie dotacji w wysokości 351.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego etapu remontu elewacji wschodniej naszego budynku, w przewidywanym terminie do października 2019 r. W związku z tym na Zarząd nałożono obowiązek dostarczenia do dnia 17 czerwca br. szeregu dokumentów formalno-prawnych dotyczących Wspólnoty, w tym specjalnej uchwały Członków Wspólnoty w sprawie imiennego upoważnienia członków Zarządu Wspólnoty do zawierania umów i rozliczania dotacji od m.st. Warszawy. Członkowie Zarządu będą wpisani do umowy dotacji jako reprezentanci Wspólnoty, co wiąże się ze zobowiązaniem ich do podpisania umowy o dotację (oraz ewentualnych aneksów do umowy zawieranych w przyszłości), stawiania się w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawach dotyczących wykonywania postanowień umowy, rozliczania umowy itd.

Wobec powyższej konieczności, Zarząd w dniu 8 caerwca br. przekazał do skrzynek korespondencyjnych Członków Wspólnoty projet uchwały, wraz z pismem przewodnim. Biorąc pod uwagę bliskość terminu wyznaczonego przez Urząd m.st. Warszawy, Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu głosowania w trybie obiegowego zbierania głosów Członków Wspólnoty, które odbędzie się w dniach 10-15 czerwca br.