Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Remont elewacji zachodniej budynku przy Pl. Konstytucji 6

21-05-2019

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie informuje, że z początkiem maja br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z remontem elewacji zachodniej budynku (od strony podwórza).

Prace remontowe rozpoczęte zostały na mocy Uchwały nr 4 Zebrania Ogólnego Członków Wspólnoty z dnia 30 kwietnia 2019 r., przy wykorzystaniu otrzymanej od Konserwatora Zabytków dotacji celowej. Zgodnie z projektem inwestycyjnym oraz w związku z koniecznością rozliczenia środków publicznych w roku bieżącym, prace w obecnym sezonie budowlanym potrwać mają planowo do października br., a objętych nimi zostanie ok. połowy elewacji zachodniej budynku, od ul. Pięknej do wysokości klatki III. Pozostała część elewacji zostanie wyremontowana w sezonie budowlanym 2020; pod warunkiem otrzymania kolejnej dotacji od Konserwatora Zabytków i podjęcia stosownej uchwały przed Członków Wspólnoty.

Zarząd zapewnia, że dołożył wszelkich starań, aby przebieg prac był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku - m.in. nie zostaną wykonane stałe rusztowania zasłaniające okna, zastosowane będą technologie minimalizujące hałas, zapylenie itp., a zajęcie powierzchni podwórka do celów roboczych ograniczono do niezbędnego minimum. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące przebiegu remontu przyjmuje od mieszkańców Biuro Zarządu.