Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Wspólnoty na kadencję 2019-2022 r.

20-05-2019
W dniu 30 kwietnia 2019 r. zakończyło się głosowanie nad uchwałami Zebrania Ogólnego Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie oraz nad składem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wspólnoty, na okres kadencji 2019-2022 r.

Podczas Zebrania Ogólnego Członków Wspólnoty, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 r., głosowano przy wykorzystaniu imiennych mandatów nad projektami uchwał przedstawionymi wcześniej Członkom Wspólnoty oraz w trybie tajnym nad kandydaturami do zarządu i Komisji Rewizyjnej Wspólnoty na lata 2019-2022. Ponieważ w głosowaniu podczas Zebrania wzięło udział jedynie 19 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 19,62% w nieruchomości, żadna z uchwał ani kandydatur nie przekroczyła progu 50% liczby udziałów głosujących Członków Wspólnoty w nieruchomości i w związku z tym żadna z uchwał ani kandydatur nie spełniła wymogów formalnych koniecznych do jej przyjęcia lub odrzucenia. W tej sytuacji zarządzone zostało głosowanie uzupełniające w trybie obiegowego zbierania głosów. Głosowanie zostało przeprowadzone w dniach od 29 marca do 30 kwietnia 2019 r., wśród Członków Wspólnoty, którzy nie wzięli udziału w Zebraniu Ogólnym. Łącznie w trybie obiegowego zbierania głosów wzięło udział 19 Członków Wspólnoty o łącznym udziale 35,05% w nieruchomości.

Łącznie, w obu trybach głosowania:

1. Na Uchwałę nr 1 oddano 38 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 54,67% w nieruchomości, z czego 36 głosów ważnych (53,17% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały.

2. Na Uchwałę nr 2 oddano 38 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 54,67% w nieruchomości, z czego 36 głosów ważnych (53,27% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały.

3. Na Uchwałę nr 3 oddano 38 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 54,67% w nieruchomości, z czego 36 głosów ważnych (53,27% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały.

4. Na Uchwałę nr 4 oddano 38 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 54,67% w nieruchomości, z czego 35 głosów ważnych (52,57% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały.

5. Na Uchwałę nr 5 oddano 36 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 52,67% w nieruchomości oraz 2 głosy nieważne, reprezentujące Członków Wspólnoty o łącznym udziale 2,00% w nieruchomości. Z głosów ważnych, 34 głosy reprezentujące Członków Wspólnoty o łącznym udziale 51,17% w nieruchomości za przyjęciem uchwały zostały oddane za przyjęciem uchwały.

6. Na Uchwałę nr 6 oddano 36 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 52,67% w nieruchomości oraz 2 głosy nieważne, reprezentujące Członków Wspólnoty o łącznym udziale 2,00% w nieruchomości. Z głosów ważnych, 34 głosy, reprezentujące Członków Wspólnoty o łącznym udziale 51,17% w nieruchomości zostały oddane za przyjęciem uchwały.

Tym samym, w wyniku głosowania, wszystkie uchwały przekroczyły próg 50% liczby udziałów głosujących Członków Wspólnoty w nieruchomości i zostały przyjęte większością głosów.

Podczas Zebrania Ogólnego, zgłoszono następujące kandydatury do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie:

1. Bartłomiej Malczak – kandydat na Przewodniczącego Zarządu,
2. Jerzy Augustyniak – kandydat na członka Zarządu.

Łącznie, w obu trybach głosowania:

1. Na kandydaturę Bartłomieja Malczaka oddano 35 głosów ważnych reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 52,27% w nieruchomości; wszystkie głosy za kandydaturą. Tym samym, Bartłomiej Malczak został większością głosów powołany przez Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty w kadencji 2019-2022 r.

2. Na kandydaturę Jerzego Augustyniaka oddano 35 głosów ważnych reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 52,27% w nieruchomości; wszystkie głosy za kandydaturą. Tym samym, czym Jerzy Augustyniak został większością głosów powołany przez Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie do pełnienia funkcji członka Zarządu Wspólnoty w kadencji 2019-2022 r.

Podczas Zebrania Ogólnego, zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie:

1. Marek Wojtkowski – kandydat na Przewodniczącego Komisji.
2. Michał Szymański – kandydat na członka Komisji.

Łącznie, w obu trybach głosowania:

1. Na kandydaturę Marka Wojtkowskiego oddano 35 głosów ważnych reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 52,27% w nieruchomości; wszystkie głosy za kandydaturą. Tym samym, Marek Wojtkowski został większością głosów powołany przez Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wspólnoty w kadencji 2019-2022 r.

2. Na kandydaturę Michała Szymańskiego oddano 35 głosów ważnych reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 52,27% w nieruchomości; wszystkie głosy za kandydaturą. Tym samym, Michał Szymański został większością głosów powołany przez Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 w Warszawie do pełnienia funkcji Członka Komisji Skrutacyjnej Wspólnoty w kadencji 2019-2022 r.

Pełen protokół głosowania jest dostępny do wglądu dla zainteresowanych Członków Wspólnoty w Biurze Zarządu Wspólnoty.