Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Głosowanie obiegowe nad uchwałami Zebrania Ogólnego Członków Wspólnoty Mieszkaniowej

29-03-2019
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 28 marca odbylo się zebranie sprawozdawczo wyborcze Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie.
Niestety, wobec małej frekwencji na zebraniu, w głosowaniach wzięli udział Członkowie Wspólnoty reprezentujący jedynie 19,42% udziałów w nieruchomości wspólnej, skutkiem czego niemożliwe było skuteczne przegłosowanie przedstawionych projektów uchwał, jak również dokonanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kandencję. W tej sytuacji, na podstawie § 8 ust. 1, 2 i 4 Statutu Wspólnoty, w miesiącu kwietniu br. przeprowadzone zostanie głosowanie w trybie obiegowego zbierania głosów od Członków Wspólnoty, którzy nie wzięli udziału w zebraniu.

Ponieważ, w toku Zebrania Ogólnego, do projektu Uchwały nr 4 zostały wniesione poprawki ze strony jednego z Członków Wspólnoty (polegające na upoważnieniu Zarządu do wszczęcia prac remontowych elewacji wschodniej budynku jedynie w przypadku, gdy uda się pozyskać od konserwatora zabytków dotację w wystarczająco dużej wysokości), zmieniona została treść uchwały, co zostało zaaprobowane przez uczestników zebrania. Tekst projektu uchwały w nowym kształcie zostanie doręczony do skrzynek korespondencyjnych Członków Wspólnoty w najbliższym czasie, przed rozpoczęciem głosowania obiegowego.