Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zebranie Ogólne Członków Wspólnoty w roku 2019

21-03-2019
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie zaprasza niniejszym na zebranie sprawozdawczo-wyborcze ogółu Właścicieli lokali, poświęcone funkcjonowaniu Wspólnoty w roku ubiegłym, planom na przyszłośc oraz wyborowi członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję 2019-2022.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1700, jak zwykle, w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie.

W dniu 19 marca br. do skrzynek korespondencyjnych lokatorów lub drogą mailową dostarczone zostały materiały przygotowane w związku ze zbliżającym się zebraniem, tj. jego porządek dzienny, sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2015-2018 oraz projekty uchwał ogółu Właścicieli lokali należących do Wspólnoty. Zarząd uprzejmie prosi o zapoznanie się z załączonymi materiałami oraz o doręczenie ewentualnych uwag i wniosków do biura Zarządu, do skrzynki korespondencyjnej biura przy wejściu do klatki III lub na adres elektroniczny konstytucji6@maior.com.pl 

Zarząd zwraca się do wszystkich Członków Wspólnoty z prośbą o jak najliczniejsze i aktywne uczestnictwo w zebraniu. Lokatorzy mieszkań komunalnych nie należący do Wspólnoty również mogą brać udział w zebraniu, jakkolwiek bez prawa do głosowania w wyborach i nad uchwałami.