Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zakończenie obiegowego zbierania głosów

25-01-2019
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie infrormuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r. zakończyło się głosowanie nad Uchwałą nr 6/2018 Członków Wspólnoty w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu komunalnym, którego najemcą jest firma PTY Telecommunication Center PTY 1 Sp. z o.o. (dawny salon Play w arkadach budynku).

Głosowanie zostało rozpoczęte decyzją Zarządu w dniu 28 grudnia 2018 r. Według stanu na 24 stycznia 2019 r., do tego dnia w głosowaniu wzięło udział 45 Członków Wspólnoty, reprezentujących łącznie 67,41% udziałów w nieruchomości wspólnej. Z tej liczby, oddano:

39 głosów (62,56%) za przyjęciem uchwały,
6 głosów (3,95%) przeciwko przyjęciu uchwały,
1 głos (0,90%) wstrzymujący się.

Ponieważ do dnia 24 stycznia 2019 r. zebrano liczbę głosów reprezentującą odpowiednią większość, zgodnie z § 8 ust. 1, 2 i 4 Statutu Wspólnoty, Zarząd Wspólnoty zdecydował o zamknięciu głosowania i o uznaniu Uchwały nr 6/2018 za skutecznie podjętą przez Członków Wspólnoty.