Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zawiadomienie o obiegowym zbieraniu głosów

22-12-2018
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie informuje niniejszym PT Członków Wspólnoty, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach popołudniowych rozpocznie się głosowanie nad projektem Uchwały nr 6/2018 Członków Wspólnoty w sprawie opinii na temat zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu komunalnym podnajmowanym przez firmę PTY Telecommunication Center PTY 1 Sp. z o.o. (dawny salon Play w arkadach budynku). 

Głosowanie odbędzie się w trybie obiegowego zbierania głosów, w lokalach zajmowanych przez Członków Wspólnoty lub – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w biurze Zarządu. Zgodnie z § 8 ust. 1, 2 i 4 Statutu Wspólnoty, głosowanie będzie prowadzone do momentu uzyskania zwykłej większości głosów za przyjęciem uchwały lub jej odrzuceniem, o czym Członkowie Wspólnoty zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.

Projekt tekstu przedmiotowej uchwały został doręczony do skrzynek korespondencyjnych lokatorów.