Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zakończenie głosowania nad uchwałami Zebrania Ogólnego Członków Wspólnoty Mieszkaniowej

17-05-2018
Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. zakończono głosowanie nad uchwałami Zebrania Ogólnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie, metodą obiegowego zbierania głosów.
Na Zebraniu Ogólnym, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br., głosy oddało 28  Członków Wspólnoty o łącznym udziale 45,93% w nieruchomości. W związku ze stwierdzeniem przez Komisję Skrutacyjną, że nie przekroczono progu 50% liczby udziałów głosujących Członków Wspólnoty w nieruchomości, żadna z uchwał nie spełniła wymogów formalnych koniecznych do jej przyjęcia lub odrzucenia. W tej sytuacji, na podstawie § 8, ust. 1, 2 i 4 Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu głosowania uzupełniającego w trybie obiegowego zbierania głosów. Głosowanie zostało przeprowadzone w dniach od 19 kwietnia do 14 maja 2018 r., wśród Członków Wspólnoty, którzy nie wzięli udziału w Zebraniu Ogólnym. W trybie obiegowego zbierania głosów wzięło udział 33 Członków Wspólnoty o łącznym udziale 30,75% w nieruchomości. Łącznie, w wyniku głosowania w obu trybach:

1.) Na Uchwałę nr 1 oddano 61 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 76,68% w nieruchomości; wszystkie głosy za przyjęciem uchwały.

2.) Na Uchwałę nr 2 oddano 61 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 76,68% w nieruchomości, z czego 56 głosów ważnych (52,80% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały, 1 głos ważny (0,90% udziałów w nieruchomości) przeciwko przyjęciu uchwały; 4 Członków Wspólnoty (22,98% udziału w nieruchomości) wstrzymało się od głosu.

3.) Na Uchwałę nr 3 oddano 61 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 76,68% w nieruchomości, z czego 60 głosów ważnych (70,68% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały; 1 Członek Wspólnoty (6,00% udziału w nieruchomości) wstrzymał się od głosu.

4.) Na Uchwałę nr 4 oddano 61 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 76,68% w nieruchomości, z czego 36 głosów ważnych (58,90% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały, 19 głosów ważnych (13,48% udziałów w nieruchomości) przeciwko przyjęciu uchwały; 6 Członków Wspólnoty (4,30% udziału w nieruchomości) wstrzymało się od głosu.

5.) Na Uchwałę nr 5 oddano 61 głosów ważnych, reprezentujących Członków Wspólnoty o łącznym udziale 76,68% w nieruchomości, z czego 34 głosy ważne (57,70% udziałów w nieruchomości) za przyjęciem uchwały, 20 głosów ważnych (14,28% udziałów w nieruchomości) przeciwko przyjęciu uchwały; 7 Członków Wspólnoty (4,70% udziału w nieruchomości) wstrzymało się od głosu.

Tym samym, wszystkie uchwały Zebrania Ogólnego zostały przyjęte większością ponad 50% głosów liczoną według udziałów w nieruchomości.

Pełny protokół głosowania jest dostępny do wglądu dla zainteresowanych Członków Wspólnoty w biurze Zarządu Wspólnoty.