Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Remont klatki II budynku wraz z wymianą windy

24-04-2018
Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniu 9 kwietnia br. rozpoczął się kompleksowy remont klatki II budynku przy Pl. Konstytucji 6, któremu towarzyszyć będzie wymiana dźwigu osobowego.
Prace prowadzone obecnie obejmują szlifowanie powłok kamiennych, natomiast w najbliższym czasie rozpoczęte zostaną kolejne roboty polegające m.in. na renowacji ścian, posadzek i balustrad, wymianie instalacji oświetleniowej, grzejników oraz modernizacji wystroju.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w ramach prac remontowych, począwszy od dnia 21 maja 2018 r. zostanie wyłączony dźwig osobowy w klatce II – z uwagi na potwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego konieczność wymiany części mechanicznej instalacji dźwigowej, której towarzyszyć będzie wymiana kabiny windy. Deklarowany przez wykonawcę czas trwania robót wyniesie ok. 6 tygodni, co oznacza że ponowne uruchomienie windy nastąpić powinno wraz z zakończeniem wszystkich prace remontowych, na początku lipca br.

Wyrażając nadzieję na zrozumienie konieczności wystąpienia utrudnień wynikających z prac remontowych (wynikających m.in. z uciążliwości niektórych prac, jak również z wyłączenia remontowanego dźwigu bez możliwości zapewnienia alternatywnego dojścia na wyższe kondygnacje), Zarząd zapewnia zarazem, że informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w ich harmonogramie będą przekazywane Mieszkańcom klatki II na bieżąco.