Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Doroczne Zebranie Ogólne Członków Wspólnoty Mieszkaniowej w roku 2018

17-04-2018
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie zaprasza niniejszym na zebranie sprawozdawcze ogółu Właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00, jak zwykle w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie.
Zarząd uprzejmie prosi Czlonków Wspólnoty o zapoznanie się z materiałami doręczonymi do skrzynek korespondencyjnych i na adresy elektroniczne, jak również o doręczenie ewentualnych uwag i wniosków do biura Zarządu w godzinach jego pracy, do skrzynki korespondencyjnej biura przy wejściu do klatki III lub na adres elektroniczny konstytucji6@maior.com.pl. Zarazem Zarząd zwraca się do wszystkich Członków Wspólnoty z prośbą o jak najliczniejsze i aktywne uczestnictwo w zebraniu.