Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Doroczne zebranie ogólne Członków Wspólnoty w roku 2017

22-03-2017

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6 zaprasza niniejszym na zebranie sprawozdawczo-wyborcze ogółu właścicieli lokali, które odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r. o godz. 1700, w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie.

Zarząd uprzejmie prosi o zapoznanie się z materiałami doręczonymi do skrzynek lokatorskich oraz o zwrotne doręczenie ewentualnych uwag i wniosków do biura Zarządu w godzinach jego pracy, do skrzynki korespondencyjnej biura przy wejściu do klatki III lub na adres elektroniczny Zarządu. Zarazem Zarząd zwraca się do wszystkich Członków Wspólnoty z prośbą, o jak najliczniejsze i jak najaktywniejsze uczestnictwo w zebraniu.

Biuro Zarządu przeprasza za omyłkowe wpisanie w dokumentach dostarczonych do skrzynek błędnego dnia tygodnia (zebranie odbędzie się w czwartek, a nie w piątek).