Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Remont attyki na dachu budynku oraz balkonów na elewacji frontowej

01-09-2016
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje niniejszym, że w dniu 5 września br. (poniedziałek) w budynku przy Pl. Konstytucji 6 w Warszawie rozpocznie się remont attyki na dachu budynku oraz balkonów na elewacji frontowej.

Prace remontowe wiązać się będą z wybudowaniem rusztowania na elewacji budynku od strony Placu Konstytucji. Mieszkańców lokali posiadających dostęp do balkonów od strony Placu uprasza się o usunięcie na czas remontu wszystkich przedmiotów znajdujących się na balkonach oraz demontaż wszystkich zainstalowanych tam urządzeń technicznych, ponieważ remont balkonów obejmować będzie częściowy demontaż ich konstrukcji. Zakłada się, że podczas remontu nie będzie konieczne udostępnienie dojścia na balkony od strony mieszkań. Przewidywalny termin zakończenia prac – 15 listopada 2016 r.