Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Przesunięcie terminu zakończenia remontu

17-11-2016
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że zakończenie prowadzonych obecnie prac remontowych na elewacji budynku przy Pl. Konstytucji 6 nastąpi z kilkunastodniowym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych zmierzeń.
Zaplanowany wcześniej termin zakończenia remontu, tj. 15 listopada 2016 r., z powodów niezależnych od wykonawcy ani od Zarządu nie mógł niestety zostać dotrzymany. Podstawową przyczyną podjęcia decyzji o jego przesunięciu było stwierdzenie konieczności istotnego rozszerzenia zakresu remontu, w związku z wykryciem podczas dotychczas prowadzonych prac niezauważonych wcześniej usterek, wymagających pilnego usunięcia (m.in. pęknięcia i odspojenia niektórych płyt okładzinowych, skorodowanie i deformacja barier w oknach balkonowych, uszkodzenia rur odprowadzających wodę z rynien i in.). Dodatkowym problemem była większa niż początkowo zakładano liczba dni, w ktorych prace remontowe nie mogły być prowadzone z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W tej sytuacji, na wniosek wykonawcy, Zarząd wyraził warunkową zgodę na przedłużenie terminu zakończenia remontu, które najprawdopodobniej nastąpi w pierwszej połowie grudnia br. O ostatecznych ustaleniach w tym zakresie Zarząd poinformuje w osobnym komunikacie.