Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

Zmiana danych adresowych Zarządu i Administracji Wspólnoty

03-04-2016
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w ciagu najbliższych kilku tygodni ulegną częściowej zmianie dane teleadresowe.
W związku z trwającymi obecnie pracami remontowymi w pomieszczeniach dotychczas zajmowanych przez Zarząd, jak również wobec planowanego na koniec kwietnia br. przeniesienia się biura Administracji z ul. Szpitalnej do budynku przy Pl. Konstytucji 6, częściowej zmianie ulegną dane teleadresowe obu organów. Do chwili obecnej nastapiły następujące zmiany:

- czasowo zlikwidowany został dotychczasowy numer telefonu stacjonarnego biura Zarządu (22 628 4199),
- zmianie uległ numer domofonu biura Zarządu - z dotychczasowego 155 na 140.

O ostatecznych zmianach zostanie wydany dodatkowy komunikat Zarządu, zamieszczony zarówno na stronie internetowej, jak i na tablicach informacyjnych na parterze klatek schodowych w budynku.